Wczesna pomoc psychologa i terapeutów jest wskazana już dla niemowląt i bardzo małych dzieci z Sanfilippo. Dzieci z tym zaburzeniem powinny korzystać ze stymulacji i wpierania rozwoju. Dzieci zazwyczaj rozwijają się normalnie do wieku 2-3 lat i w tym okresie zaleca się intensywną pracę ze specjalistami i terapeutami, aby rozszerzyć jak najbardziej ich umiejętności.

Czytaj więcej...

Autor: dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska (Zakład Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Choroba przewlekła wiąże się przede wszystkim z tym, że dolegliwości zdrowotne nie mijają, a wręcz przeciwnie – utrzymują się latami albo nasilają się w miarę upływu czasu. Powoduje to negatywne skutki w niemal każdej sferze życia:

Czytaj więcej...

Autor: Tomasz Przybyszewski, Fot.: E. Strasenburg, J. Zlomek, N. Gould, T. Przybyszewski, R. Jaworski/Forum, A. Sprycha, Źródło: Magazyn Integracja 4/2008

23 czerwca był Dzień Ojca. Niektórzy nawet tego nie zauważyli, bo taty nie mają. Część ojców porzuca domy, gdy na świat przychodzi niepełnosprawne dziecko. Funkcjonuje wręcz stereotyp, że czyni tak większość z nich.
Informacja o niepełnosprawności dziecka jest dla rodziców szokiem. Obojętnie, czy usłyszą ją po narodzinach potomka, czy wiele lat później. Niedowierzanie, strach o przyszłość, branie winy na siebie lub zrzucanie na partnera - tego typu zachowania są w tej sytuacji normalne. Czy normalne jest też powolne odsuwanie się ojca od rodziny?

Cierpieć inaczej
- Pamiętam pierwsze miesiące, kiedy naturalnym odruchem, odruchem ojca, była, powiedzmy sobie szczerze, myśl, żeby tego dziecka nie było - wspomina krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski, który 19 lat temu przyjął do wiadomości, że córka ma zespół Downa. -Jest to zupełnie mechaniczna myśl. Jeżeli się pokona ten próg, to dalej będzie dobrze. Do tego trzeba jednak sprzyjających okoliczności, matki, która bardzo dużo z siebie daje, dziecka, które na naszych oczach się rozwija. Ale doskonale rozumiem ludzi, którzy tego progu pokonać nie mogą.Nie prowadzono szerokich badań, czy rzeczywiście jest tak, że mężczyźni odchodzą, gdy w rodzinie pojawi się niepełnosprawne dziecko. Trudno się więc przeciwstawić stereotypowi. Ważniejsze powinno być zdiagnozowanie, dlaczego tak się może dziać. Niewątpliwie jakaś część mężczyzn egoistycznie stwierdza, że nie chce mieć z takim dzieckiem wiele wspólnego. Trudno jednak uwierzyć, by w każdym przypadku było tak samo. Pełna treść artykułu czytaj dalej.
Autor: Dominika Wojciechowska (położna Oddziału noworodków Szpitala Powiatowego w Olkuszu)

Co to jest diagnostyka prenatalna?

Diagnostyka prenatalna obejmuje badania pozwalające na wykrycie niektórych chorób genetycznie uwarunkowanych oraz wad rozwojowych płodu. Znajduje zastosowanie zwłaszcza w przypadku rodzin, u których potomstwa istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

Czytaj więcej...

Początek strony