Zjazd Rodzin Chorych na MPS i Choroby Rzadkie – podsumowanie