Zachowanie dzieci chorych na mukopolisacharydozę typu III