O ludziach

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego od 1 września 2008. Zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi, biochipami, DNA oraz bakteriami. 

Profesor Grzegorz Węgrzyn należy do najwybitniejszych badaczy zajmujących się biologią molekularną. Jego prace dotyczą głównie problemów poznania i powielania materiału genetycznego (wykrył m.in. zjawisko dziedziczenia tzw. kompleksu replikacyjnego, czyli zespołów białek przeprowadzających proces replikacji – wytwarzanie kopii cząsteczek DNA znajdujących się w komórce).

Jest autorem ponad dwustu uznawanych w kraju i za granicą publikacji, edytorem międzynarodowych czasopism naukowych, takich jak „Plasmid", „FEMS Microbiology Reviews” czy „Microbial Cell Factories” wydawanych przez największe wydawnictwa naukowe na świecie (odpowiednio: Elsevier Science, Blackwell Science oraz BioMed Central). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi.

Niedawno zainteresowania Prof. Węgrzyna rozszerzyły się o tematykę związaną z genetyką człowieka i mechanizmami chorób genetycznych.

W tej chwili znamy tylko ułamek procesów, jakie zachodzą w komórce – mówi Profesor. – Wiem, że to jest niemożliwe za mojego życia, ale chciałbym, abyśmy kiedyś poznali je wszystkie. To moje marzenie, do którego będę dążył.

Cookie Consent with Real Cookie Banner