ELAPRASE dla dzieci z chorobą Hunter – Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa