Nawiązki sądowe na badania nad lekiem ratującym życie