Terapia dużą dawką genisteiny w przypadku pacjentów z ostrym MPS II i MPS III.