Pierwsze próby kliniczne z zastosowaniem terapii genowej w leczeniu choroby Sanfilippo.