Badania firmy SHIRE nad leczeniem enzymatycznym dla MPSIIIA