Genisteina redukuje składowanie lizosomowe w tkankach peryferyjnych mukopolisacharydozy typu IIIB – w przypadku myszy