Badacze zaskoczeni podobieństwem struktur w przypadku syndromu Sanfilippo oraz choroby Alzheimera.