Firma może nas wspomóc finansowo przekazując darowiznę lub pomoc finansową na konkretny cel lub projekt.

Darowizna może przybierać różne formy i dotyczyć różnego rodzaju produktów i usług. Na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku dochodowego.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji, a w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z darowizną. W 2008 roku podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach 6% limitu dochodu.

 

Zobacz film dowiesz się kto mże przekazać darowiznę i jak odliczyć ją od podatku

"Jak przedsiębiorca odlicza darowiznę od podatku PIT i CIT"

 


poprzez serwis SIEPOMAGA

Firma może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz Stowarzyszenia.

Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz Stowarzyszenia Uratujmy Życie w regularny sposób (na przykład co miesiąc) części przychodów (np. "końcówki" pensji, stałej kwoty, stałego procentu). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania co miesiąc dowolnej części swojej pensji na nasze konto. Dział księgowości/kadr firmy uwzględnia decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio do stowarzyszenia w formie dotacji celowej. W każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie. Darowizny prywatne (osób fizycznych) na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego podlegają odpisom od podstawy opodatkowania do maksymalnej wysokości 6% przychodów.

Początek strony