Zobacz film "Jak przekazać 1% podatku"
   Jeden procent podatku dochodowego mogą przekazać:
   -podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody
    z odpłatnego zbycia papierów wartościowych) - termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia
   -podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - termin
    składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia
   -podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,
    19-procentowej stawki podatku - termin składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia
    1 procent mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Podobna zasada dotyczy osób, za których rozliczenie podatku wypełnia pracodawca.
Co nalezy zrobić aby przekazać 1 procent?

  • Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

W formularzach  podatkowych: PIT36PIT36L, PIT37PIT38PIT39, PIT28, po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach formularza pit (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000219957. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla STOWARZYSZENIA URATUJMY ŻYCIE  nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust.5c ustawy o pdof).

Podatnik wypełniając formularz pit może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z  1% podatku przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel/osobę). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT28, poz. 308 - 310 – PIT36, poz. 108 – 110 – PIT36L, poz. 127 – 129 – PIT37, poz. 61 – 63 – PIT38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 –  PIT28, poz. 310 –  PIT36, poz. 110 – PIT36L, poz. 129 – PIT37, poz. 63 – PIT38).

Poniżej wzór poprawnego wypełnienia formularza pit do przekazania 1% podatku

Wzór wypełnienia formularz pit - jeden procent podatku

  • Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1%  dla STOWARZYSZENIA URATUJMY ŻYCIE zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze  1% podatku  na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Początek strony