Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (ur. w 1963 r. w Gdańsku) - prorektor ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego od 1 września 2008. Zajmuje się biologią molekularną, chorobami genetycznymi, biochipami, DNA oraz bakteriami.

Profesor Grzegorz Węgrzyn należy do najwybitniejszych badaczy zajmujących się biologią molekularną.Jego prace dotyczą głównie problemów poznania i powielania materiału genetycznego (wykrył m.in. zjawisko dziedziczenia tzw. kompleksu replikacyjnego, czyli zespołów białek przeprowadzających proces replikacji - wytwarzanie kopii cząsteczek DNA znajdujących się w komórce). Jest autorem ponad dwustu uznawanych w kraju i za granicą publikacji, edytorem międzynarodowych czasopism naukowych, takich jak "Plasmid", „FEMS Microbiology Reviews” czy „Microbial Cell Factories” wydawanych przez największe wydawnictwa naukowe na świecie (odpowiednio: Elsevier Science, Blackwell Science oraz BioMed Central). Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi. 

Niedawno zainteresowania Prof. Węgrzyna rozszerzyły się o tematykę związaną z genetyką człowieka i mechanizmami chorób genetycznych. - W tej chwili znamy tylko ułamek procesów, jakie zachodzą w komórce - mówi Profesor. - Wiem, że to jest niemożliwe za mojego życia, ale chciałbym, abyśmy kiedyś poznali je wszystkie. To moje marzenie, do którego będę dążył. 

Początek strony