ArmagenFirma ArmaGen Technologies Inc. poinformowała w komunikacie prasowym o pozyskaniu finansowania w kwocie 17.000.000 dolarów, które zostanie wykorzystane na opracowywanie nowych terapeutyków na bazie rekombinowanych białek, które będą zdolne skutecznie przenikać do mózgu. Głownym podmiotem inwestującym te środki jest Boehringer Ingelheim Venture Fund, założony przez firmy Shire plc., Takeda Ventures Inc. raz Mitsui & Co Global Investment Inc. Nowo pozyskane fundusze pozwolą na rozszerzenie dotychczasowej działalności firmy, w tym rozpoczęcie prób klinicznych nowej generacji biofarmaceutyków ukierunkowanych na leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), które zostaną zaprojektowane tak, aby skutecznie przenikać przez barierę krew-mózg. Nowatorska technologia molekularna firmy ArmaGen Technologies Inc. ma olbrzymi potencjał, aby móc przy jej zastosowaniu przebudowywać rekombinowane białka tak, by skutecznie przenikały barierę krew-mózg w leczeniu chorób mózgu i rdzenia kręgowego. Długoterminowa misja ArmaGen Technologies Inc. zakłada opracowywanie nowych leków swobodnie penetrujących barierę krew-mózg w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego, z których powodu cierpi na całym świecie ponad 250 milionów ludzi. Początkowo firma będzie koncentrować swe wysiłki na opracowywaniu biofarmaceutyków przydatnych w terapii chorób sierocych atakujących OUN  ze szczególnym uwzględnieniem MPS typu I (syndrom Hurlera) i MPS typu II (choroba Huntera). Dodatkowe informacje ArmaGen Technologies Inc. można znaleźć w serwisie PRNewswire

Źródło: www.armagen.com

choroby rzadkie mukopolisacharydozaGlaxoSmithKline nawiązało kontakt z kanadyjską firmą Angiochem aby odkryć, rozwinąć oraz sprzedawać terapie dla lizosomalnych chorób spichrzeniowych, takich jak choroba Fabry`ego, Gauchera, Pompego, Taya-Sachsa, syndromu Huntera i innych mukopolisacharydoz.

Firmy zapowiadają, iż w ramach współpracy Angiochem stworzy nowe związki, zwane enzymami EPiC, których „celem jest penetracja bariery krew-mózg (ang. BBB) oraz przywrócenie funkcji enzymów w centralnym układzie nerwowym”. Aktualne enzymatyczne terapie zastępcze, w szczególności opracowane przez Genzyme (Sanofi) oraz Shire, nie są w stanie przywrócić funkcji enzymów w centralnym układzie nerwowym „ i przez to zawodzą w łagodzeniu neurologicznych objawów związanych z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi (LSDs)” – twierdzą firmy.

Czytaj więcej...

Konferencja W dniach 8-10 lutego 2012 w San Diego USA odbyła się Międzynarodowa Konferencja dotycząca badań nad chorobami lizosomalnymi.To co najbardziej nas interesowało to najnowsze wyniki badań nad bezpieczeństwem i dawkowaniem genisteiny syntetycznej w leczeniu MPS III i MPS II przeprowadzone przez zespół naukowców z Chicago w USA.Wstępne dane wskazują, iż duże dawki syntetycznej genisteiny są dobrze tolerowane i bezpieczne dla pacjentów poddanych terapii. Poniżej oficjalna publikacja materiałów konferencyjnych.

Czytaj więcej...

Trwają obecnie badania w wielu ośrodkach naukowych nad wykorzystaniem genisteiny w leczeniu chorych na Sanfilippo. Dla rodzin i chorych dzieci jest to jedyna nadzieja. Ale jak się okazuje genisteina jest także lekiem przy leczeniu innych chorób.
Wystarczy przeszukać Internet aby natchnąć się na kilkadziesiąt artykułów naukowych i doniesień o próbach klinicznych z wykorzystaniem genisteiny. Ma ona szerokie zastosowanie terapeutyczne, znane są już doniesienia o stosowaniu jej dla kobiet w okresie menopauzy.
Ostatnio pojawiły się także doniesienia o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym między innymi w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych. Zauważono że genisteina pochodząca głównie z soi jest przyczyną niskiej zachorowalności kobiet rasy azjatyckiej na nowotwory sutka. Badania zdrowych ochotników przyjmujących zdrową żywność bogatą w soję wykryły w ich moczu znaczne ilości substancji, która okazała się być genisteiną.
Obecnie genisteinę pod względem medycznym zalicza się do fitoestrogenów i zalicza się do nowej klasy związków biologicznie czynnych określanych mianem selektywnych receptorów estrogenowych (SERM)
Pozyskanie genisteiny ze źródeł naturalnych jest bardzo trudne i kosztowne dlatego zaczęto otrzymywać genisteinę w sposób syntetyczny i głównie tą sztuczną substancję obecnie wykorzystuje się do produkcji leków.
Przeprowadzono już wiele badań klinicznych z zastosowaniem genisteiny syntetycznej z udziałem ludzi. Były to przede wszystkim próby kliniczne w leczeniu menopauzy i nowotworów.

Czytaj więcej...

mukopolisacharydoza leczenie        W dniach 8-10 grudnia 2011 r. w Genewie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom dotyczącym leczenia mukopolisacharydoz. Naukowcy i lekarze z różnych krajów (Australii, Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Polski, Szwecji,  Szwajcarii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech) prezentowali wyniki najnowszych prac naukowych oraz klinicznych nad mukopolisacharydozami. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pacjentów w całego świata (od Argentyny przez Francję, Polskę, Szwajcarię do Rosji). Konferencja ta stanowiła zatem nie tylko forum do zaprezentowania prac naukowych, lecz także dawała możliwości dyskusji pomiędzy ludźmi nauki i lekarzami a pacjentami i ich rodzinami. Poniżej przedstawione będzie podsumowanie najważniejszych informacji jakie zostały zaprezentowane na tej konferencji.

Czytaj więcej...

Początek strony