Źródło: PAP

Za odkrycie mechanizmu interferencji RNA, które może mieć zastosowanie w terapii genowej, tegoroczną Nagrodę Nobla w medycynie otrzymali Amerykanie - 47-letni Andrew Z. Fire i 46-letni Craig C. Mello.
"Tegoroczni laureaci odkryli fundamentalny mechanizm kontroli przepływu informacji genetycznej w komórce" - podkreśla w uzasadnieniu werdyktu Komisja Noblowska.

Czytaj więcej...

Onet.pl/PAP

Sztuczne chromosomy, zawierające "terapeutyczny" gen, mogą naprawiać wady genetyczne, będące podłożem poważnych chorób i zaburzeń - wynika z najnowszych japońskich badań, o których informuje tygodnik "New Scientist". Na razie badania dotyczące sztucznych chromosomów prowadzi się głównie na komórkach zwierzęcych, ale naukowcy już zaczynają próby z komórkami ludzkimi.

Czytaj więcej...

Źródło: Onet.pl/PAP

Stosując impulsy elektryczne o odpowiednim napięciu można wprowadzać do żywych komórek fragmenty materiału genetycznego, który następnie może modyfikować funkcjonowanie tych komórek.
Opracowano urządzenie w postaci mikrochipa, które korzystając z tej właściwości pozwala na jednoczesne wprowadzanie do hodowli tkanek kilku różnych fragmentów kwasu rybo- lub dezoksyrybonukleinowego (RNA lub DNA) - donosi "Lab on a Chip".

Czytaj więcej...

Autor: Marta Kamieniak / Sprawy Nauki

Koncepcja genów kontrolujących inteligencję, osobowość i uzdolnienia niebezpiecznie wciska się w sferę pojęć, za pomocą których określamy wartość istoty ludzkiej.
W tym miejscu narzucają się pytania o kryteria oceny podobieństw i różnic, o to czy dane podejście do tej kwestii jest dla społeczeństwa korzystne czy też destrukcyjne. Obecnie większość społeczeństw zakłada, że wszyscy ludzie są równi. Z punktu widzenia prawa tak jest, z perspektywy biologów - niekoniecznie. I tu rodzi się kolejna społeczna obawa: co będzie jeśli odkryjemy, że pewne grupy etniczne są w mniejszym lub większym stopniu wyposażone w określony rodzaj genów. Jest to oczywiste ze względu na ewolucję. A co będzie, jeśli różnice te będą dotyczyły inteligencji, zdolności poznawczych, czy skłonności do nałogów?

Czytaj więcej...

Początek strony