ArmagenFirma ArmaGen Technologies Inc. poinformowała w komunikacie prasowym o pozyskaniu finansowania w kwocie 17.000.000 dolarów, które zostanie wykorzystane na opracowywanie nowych terapeutyków na bazie rekombinowanych białek, które będą zdolne skutecznie przenikać do mózgu. Głownym podmiotem inwestującym te środki jest Boehringer Ingelheim Venture Fund, założony przez firmy Shire plc., Takeda Ventures Inc. raz Mitsui & Co Global Investment Inc. Nowo pozyskane fundusze pozwolą na rozszerzenie dotychczasowej działalności firmy, w tym rozpoczęcie prób klinicznych nowej generacji biofarmaceutyków ukierunkowanych na leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), które zostaną zaprojektowane tak, aby skutecznie przenikać przez barierę krew-mózg. Nowatorska technologia molekularna firmy ArmaGen Technologies Inc. ma olbrzymi potencjał, aby móc przy jej zastosowaniu przebudowywać rekombinowane białka tak, by skutecznie przenikały barierę krew-mózg w leczeniu chorób mózgu i rdzenia kręgowego. Długoterminowa misja ArmaGen Technologies Inc. zakłada opracowywanie nowych leków swobodnie penetrujących barierę krew-mózg w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego, z których powodu cierpi na całym świecie ponad 250 milionów ludzi. Początkowo firma będzie koncentrować swe wysiłki na opracowywaniu biofarmaceutyków przydatnych w terapii chorób sierocych atakujących OUN  ze szczególnym uwzględnieniem MPS typu I (syndrom Hurlera) i MPS typu II (choroba Huntera). Dodatkowe informacje ArmaGen Technologies Inc. można znaleźć w serwisie PRNewswire

Źródło: www.armagen.com
Początek strony