Trwają obecnie badania w wielu ośrodkach naukowych nad wykorzystaniem genisteiny w leczeniu chorych na Sanfilippo. Dla rodzin i chorych dzieci jest to jedyna nadzieja. Ale jak się okazuje genisteina jest także lekiem przy leczeniu innych chorób.
Wystarczy przeszukać Internet aby natchnąć się na kilkadziesiąt artykułów naukowych i doniesień o próbach klinicznych z wykorzystaniem genisteiny. Ma ona szerokie zastosowanie terapeutyczne, znane są już doniesienia o stosowaniu jej dla kobiet w okresie menopauzy.
Ostatnio pojawiły się także doniesienia o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym między innymi w leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych. Zauważono że genisteina pochodząca głównie z soi jest przyczyną niskiej zachorowalności kobiet rasy azjatyckiej na nowotwory sutka. Badania zdrowych ochotników przyjmujących zdrową żywność bogatą w soję wykryły w ich moczu znaczne ilości substancji, która okazała się być genisteiną.
Obecnie genisteinę pod względem medycznym zalicza się do fitoestrogenów i zalicza się do nowej klasy związków biologicznie czynnych określanych mianem selektywnych receptorów estrogenowych (SERM)
Pozyskanie genisteiny ze źródeł naturalnych jest bardzo trudne i kosztowne dlatego zaczęto otrzymywać genisteinę w sposób syntetyczny i głównie tą sztuczną substancję obecnie wykorzystuje się do produkcji leków.
Przeprowadzono już wiele badań klinicznych z zastosowaniem genisteiny syntetycznej z udziałem ludzi. Były to przede wszystkim próby kliniczne w leczeniu menopauzy i nowotworów.

Między innymi zbadano skuteczność genisteiny syntetycznej w profilaktyce menopauzy. Przez 12 tygodni przeprowadzono próbę kliniczną , w której 84 kobiet po menopauzie otrzymywało placebo lub pojedynczą dawkę 30 mg syntetycznej genisteiny. Wyniki badań dowiodły, że pojedyncza dawka dobowa 30 mg syntetycznej genisteina zmniejsza częstość uderzeń gorąca i długość ich trwania .Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych czy niepokojących objawów. Na rynku są już leki wykorzystujące w swoim składzie genisteinę syntetyczną.
GENIVIDA, czyli czysta syntetyczna genisteina produkowana przez DSM Nutritional Products, była szeroko testowana w wielu próbach klinicznych były to także badania toksykologiczne w celu określenia bezpiecznych poziomów spożycia.
Od 2009 roku w USA zaczęto podawać dzieciom chorym na MPS III genisteinę syntetyczną przepisywaną przez lekarza na receptę. Niestety na europejskim rynku genisteina syntetyczna jest niedostępna dla dzieci chorych na Sanfilippo. Dzięki uprzejmości organizacji zrzeszającej rodziny dzieci chorych na Sanfilippo - TEAM Sanfilippo z USA  - możliwy jest zakup tej substancji także dla dzieci chorych na Sanfilippo z Europy. Niestety cena jest dość wysoka około 260 dolarów za 100gram.

W Wielkiej Brytanii rozpoczęto starania o uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań klinicznych nad zastosowaniem syntetycznej genisteiny w leczeniu MPS III, z podwójnie ślepą próbą i kontrolą placebo. Miejmy nadzieję że po zakończeniu tych badań genisteina syntetyczna w leczeniu dzieci chorych na Sanfilippo będzie także dostępna oficjalnie na naszym rynku farmaceutycznym.

Żródło:
The effect of synthetic genistein on menopause symptom management in healthy postmenopausal women: a multi-center, randomized, placebo-controlled study.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19998579
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21163595
http://www.clinicaltrial.gov
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15800387
Początek strony