Każdy, kto posiada własną stronę internetową lub ma konto na forum internetowym może umieścić nasz banner.

Wystarczy skopiować kod wybranego bannera i wkleić w odpowiednie miejsce na swojej stronie lub forum.


Banner flash o wymiarach 728x90px

{flash width="728" height="90"}banner728x90{/flash}

Kod do wklejenia na stronę:

<a target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/rozliczenie-podatku-pit"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="728" height="90" id="banner728x90" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner728x90.swf" /> <param name="movie" value="banner728x90.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner728x90.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="728" height="90" name="banner728x90.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object></a>


Banner flash o wymiarach 468x60px

{flash width="468" height="60"}banner468x60{/flash}

Kod do wklejenia na stronę:

<a target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/rozliczenie-podatku-pit"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="468" height="60" id="banner468x60" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner468x60.swf" /> <param name="movie" value="banner468x60.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner468x60.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="468" height="60" name="banner468x60.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object></a>


Banner flash o wymiarach 250x250px

{flash width="250" height="250"}banner250x250{/flash}

Kod do wklejenia na stronę:

<a target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/1-podatku"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="250" height="250" id="banner250x250" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banne250x250.swf" /> <param name="movie" value="banner250x250.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner250x250.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="250" height="250" name="banner250x250.swf" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object></a>Kod do wklejenia na stronę:
<A target = "_blank" HREF="http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/rozliczenie-podatku-pit"><IMG SRC="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banners/banner-statyczny125x125.jpg" border=0 width=125 height=125 ></a>
Kod do wklejenia na Forum:
[IMG]http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banners/banner-statyczny125x125.jpg[/IMG]
Banner flash o wymiarach 125x125px
{swf width="125" height="125" shownav="false" autostart="true" repeat="true" psccolor="#ffffff" bgcolor="#ffffff"}banners/banner125x125{/swf}
<a target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/rozliczenie-podatku-pit"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" id="banner125" align="middle" height="125" width="125"> <param name="allowScriptAccess" value="http://www.uratujmyzycie.org.pl//images/stories/videos/banners/banner125x125.swf"> <param name="allowFullScreen" value="false"> <param name="movie" value="banner125.swf"><param name="menu" value="false"><param name="quality" value="high"><param name="wmode" value="transparent"><param name="bgcolor" value="#ffffff"> <embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl//images/stories/videos/banners/banner125x125.swf" menu="false" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" name="banner125" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" align="center" height="125" width="125"></object>
</a>

Banner flash o wymiarach 120x240px

{swf width="120" height="240"shownav="false" autostart="true" repeat="true" psccolor="#ffffff" bgcolor="#ffffff"}banner120x240{/swf}

Kod do wpisania na stronę:

<a target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl/index.php/rozliczenie-podatku-pit"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="120" height="240" id="banner120x240.swf" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner120x240.swf" /> <param name="allowFullScreen" value="false" /> <param name="movie" value="banner120x240.swf" /><param name="quality" value="high"/><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banner120x240.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="120" height="240" name="Untitled-2" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> </object> </a>
  Banner o wymiarach 648x60px
  banner 648x60
 Kod do wklejenia na stronę Kod do wklejenia na Forum
<a target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl"><img src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/bannner-468x60px-s.gif" border="0" width="468" height="60"/></a>

 [URL=http://www.uratujmyzycie.org.pl] [IMG]http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/bannner-468x60px-s.gif[/IMG][/URL]


Banner "Przekaż 1 procent" o wymiarach 648x60px

  banner 1 procent 648x60px

 Kod do wklejenia na stronę Kod do wklejenia na Forum

<A target="_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl"> <IMG src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/banner-648x60-1procent2.gif" border=0 width=468 height=60></a>

[URL=http://www.uratujmyzycie.org.pl] [IMG]http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/banner-648x60-1procent2.gif[/IMG] [/URL]


Banner statyczny "Przekaż 1 procent" o wymiarach 366x280px


 Kod do wklejenia na stronę  Kod do wklejenia na Forum
 <A target = "_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl"><IMG src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/banner-336x280-statyczny_1procent.gif" border=0 width=336 height=280 ></a>  [URL=http://www.uratujmyzycie.org.pl] [IMG]http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/banner-336x280-statyczny_1procent.gif[/IMG][/URL]

 Banner "Przekaż 1 procent" o wymiarach 336x280px
  Kod do wklejenia na stronę  Kod do wklejenia na Forum
 <A target = "_blank" href="http://www.uratujmyzycie.org.pl"><IMG src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/banner-336x280px_1procent.gif/Banner-336x280px_1procent.gif" border=0 width=336 height=280 ></a> [URL=http://www.uratujmyzycie.org.pl] [IMG]http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/banners/nowe/banner-336x280px_1procent.gif[/IMG] [/URL]

Banner statyczny o wymiarach 370 x 74 px:

 

 

  www.uratujmyzycie.org.pl

Kod  do wklejenia:

 <a href="http://www.uratujmyzycie.org.pl" target="_blank"><img src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/images/stories/videos/banners/banner-uz-370x74-px.jpg" border="0" alt="www.uratujmyzycie.org.pl"></a>

Banner flash o wymiarach 133 x 93 px:

{swf width="133" height="93" shownav="false" autostart="true"  repeat="true" psccolor="#ffffff" bgcolor="#ffffff"}banners/banner2-uz-133x93px{/swf} 

Kod do wklejenia:

 <OBJECT id=2-133x93 codeBase=http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0 height=93 width=133 align=middle classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="9790"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1958"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.uratujmyzycie.org.pl/banners/Banner2-uz-133x93px.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.uratujmyzycie.org.pl/banners/Banner2-uz-133x93px.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="sameDomain"><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE="FFFFFF"><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"><embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/banners/Banner2-uz-133x93px.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="133" height="93" name="1-468x60" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></OBJECT>

Banner flash o wymiarach 370 x 74 px:

{swf width="370" height="74" shownav="false" autostart="true"  repeat="true" psccolor="#ffffff" bgcolor="#ffffff"}banners/banner3-uz-370x74px{/swf} 

Kod do wklejenia:

 <OBJECT id=3-370x74 codeBase=http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0 height=74 width=370 align=middle classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="9790"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1958"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.uratujmyzycie.org.pl/banners/Banner3-uz-370x74px.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.uratujmyzycie.org.pl/banners/Banner3-uz-370x74px.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Window"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="sameDomain"><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE="FFFFFF"><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"><embed src="http://www.uratujmyzycie.org.pl/banners/Banner3-uz-370x74px.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="370" height="74" name="1-468x60" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></OBJECT>
Początek strony